Міністерство освіти І науки україни наказ - страница 13


*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

**У ЗНЗ з навчанням російською чи іншою мовами національних меншин замість математики (3 +3 год.) може вивчатися окремі курси алгебра (2+3год.) і геометрія (2+2 год.) за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи.

***Плани з іншим профільним спрямуванням (біолого-хімічним, правовим, художньо-естетичним тощо) складаються за таким же принципом.

Додаток 17

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

для класів з поглибленим вивченням окремих предметів


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

1

1

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Світова література

1

1

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка


1


-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Математика

3

3
Астрономія
-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

2

Хімія

1

1

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

1

Фізична культура*

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом**

24,5

25

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи


13,5


13


Гранично допустиме навантаження на учня

33


33


^ Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

0926207292652593.html
0926303328626176.html
0926428690771288.html
0926541301057389.html
0926646217475987.html