Ональний університет імені івана огієнка наукова бібліотека бюлетень з проблем вищої школи за 2009 рік Кам’янець-Подільський 2010 - страница 2

^ ІІІ. ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 1. Бабин І. І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти / І. І. Бабин // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 61–71.

 2. Беліков С. Б. Досвід упровадження Болонської системи освіти в закладах вишу Запоріжжя / С. Б. Беліков, О. В. Климов // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 17–27.

 3. Болонський процес : 10 років потому // Світ фізики. – 2009. – № 2. – С. 14–17.

 4. Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти – ключ до успіху Болонського процесу / М. Винницький // Вища шк. – 2008. – № 12. – С. 20–27.

 5. Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища шк. – 2009. – № 3. – С. 44–56.

 6. Гончаров С. На шляху Болонського процесу / С. Гончаров // Коментар до інформ. зб. МОН України. – 2009. – № 10. – С. 20–24.

 7. Євтух М. Адаптація вітчизняної вищої школи до освітніх стандартів Європи / М. Євтух // Педагогічна газета. – 2009. – № 3. – С. 7.

 8. Захарова О. Л. Университеты Германии в Болонском процессе / О. Л. Захарова // Педагогика. – 2009. – № 2. – С. 101–106.

 9. Липова Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 2–6.

 10. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 13–25.

 11. Луговий В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусії і час дій / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 5–17.

 12. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VI міністерської конференції / Вища шк. – 2009. – № 3. – С. 3–25.

 13. Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 2. – С. 7–16.

 14. Силичев Д. А. Болонский процесс и модернизация образования в России / Д. А. Силичев // Вопросы философии. – 2009. – № 3. – С. 81–92.

 15. Степко М. Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 34–39.

 16. Чернова К. Менеджмент вищої освіти в контексті євроінтеграції / К. Чернова // Соціальна психологія. – 2009. – № 4. – С. 106–112.^ ІV. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Андрейцев В. Концепція законопроекту про наукові школи вчених / В. Андрейцев // Вища шк. – 2009. – № 1. – С. 23–48.

 2. Андрусишин Б. І. Вони формуватимуть правову державу / Б. І. Андрусишин // Освіта. – 2009. – 18–25 листоп. – С. 4–5.

 3. Андрущенко В. Педагогічній альма-матер 175 років : [Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова] / В. Андрущенко, Г. Волинка // Голос України. – 2009. – 4 груд. – С. 10.

 4. Белякин А. М. Управление современными институционными преобразованиями: опыт университетов США / А. М. Белякин // Педагогика. – 2009. – № 6. – С. 119–123.

 5. Беляков С. Внебюджетные средства как фактор финансовой устойчивости вуза / С. Беляков // Образовательные технологии. – 2009. – № 1. – С. 60–68.

 6. Богинская Ю. В. Характеристика европейской системы высшего образования для лиц с ограниченными возможностями / Ю. В. Богинская // Гуманітарні науки. – 2009. – № 1. – С. 132–138.

 7. Бондарчук О. Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підоду у післядипломній педагогічній освіті / О. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 3–6.

 8. Бродзянська А. Стратегія інноваційного розвитку може перетворити Україну на сильну, впливову, економічно розвинуту державу : [обговорення стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізації] / А. Бродзянська, М. Короненко // Освіта України. – 2009. – 26 черв. – С. 2–3.

 9. Брюховецький В. С. Вищий навчальний : [про створення Всеукр. наук. громадянської організації “Асоціація Університетів України”] / В. С. Брюховецький, Л. П. Клименко // Освіта України. – 2009. – 28 квіт. – С. 5.

 10. Буцька О. Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні / О. Ю. Буцька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 159–165.

 11. Вакарчук І. А. ВНЗ заговорять українською : [інтерв'ю журналістам різних газет] / І. А. Вакарчук // Освіта. – 2009. – 4–11 лют. – С. 4.

 12. Вакарчук І. Державна мова в системі освіти : лист Міністра до ректорів вищих навчальних закладів / І. Вакарчук // Освіта. – 2009. – 7–14 лют. – С. 3.

 13. Вакарчук І. Іван Вакарчук: Принципи державно-громадського управління освітою : тези виступу Міністра на засідані Спілки ректорів України 15 трав. 2009 р. // Освіта. – 2009. – 13–20 трав. – С. 4.

 14. Вакарчук І. Іван Вакарчук: “Університетська наука – гарант високоінтелектуального і високотехнологічного майбутнього України” : тези доп. Міністра освіти і науки України на раді проректорів з наукової роботи, 15 трав. 2009 р. // Освіта. – 2009. – 13–20 трав. – С. 5.

 15. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти: доповідь Міністра освіти і науки на розширеній підсумковій колегії Міністерська освіта і науки України / І. Вакарчук // Вища шк. – 2009. – № 4. – С. 3–30. ; Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 6–23.

 16. Вахштайн В. Образовательные системы мира: атлантическая и континентальная / В. Вахштайн // Образовательные технологии. – 2009. – № 1. – С. 69–81.

 17. Вахштайн В. Континентальная модель образовательных систем. Система высшего образования Нидерландов / В. Вахштайн // Образовательные технологии. – 2009. – № 2. – С. 24–38.

 18. Вахштайн В. С. Современная высшая школа в США / В. С. Вахштайн // Вестник педагогических инноваций. – 2009. – № 1. – С. 101–115.

 19. Виткалов В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань / В. Виткалов, О. Граб // Вища шк. – 2009. – № 3. – С. 88–95.

 20. Вища віха у розвитку вітчизняної вищої школи : [про Міжнар. наук.-практ. конф. “Ольвійський форум–2009”] // Освіта України. – 2009. – 10 лип. – С. 5.

 21. Вища освіта і наука : анотований огляд періодичних видань // Вища шк. – 2009. – № 8. – С. 105–126.

 22. Від сесії до сесії жили студенти : [з історичних джерел про навчання студентів у Київ. ун-ті Святого Володимира (1830–1860 рр.) ХІХ ст.] // Освіта. – 2009. – 28 жовт.–4 листоп. – С. 2–3.

 23. Вільський Г. Особливості сучасного етапу розвитку вищої освіти України / Г. Вільський // Вища шк. – 2009. – № 3. – С. 57–62.

 24. Волощук І. Компетентнісний підхід – у вищу школу України / І. Волощук // Педагогічна газета. – 2009. – № 4. – С. 3.

 25. Воронка Г. С. Ступенева структуризація системи вищої освіти за кордоном / Г. С. Воронка // Гуманітарні науки. – 2009. – № 1. – С. 124–131.

 26. Гресь Н. Економіко-правовий аспект визначення чисельності професорсько-викладацького складу ВНЗ / Н. Гресь // Освіта і управління. – 2008. – Т. 11, № 2–3. – С. 70–80.

 27. Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і українська академія наук (до 175-річчя з дня заснування університету Святого Володимира) / І. Гирич // Історія України. – 2009. – № 38. – С. 1–4.

 28. Губерський Л. ALMA Mater національної еліти : [інтерв'ю з ректором, академіком НАН України Л. Губерським / вела Леся Іванова] // Освіта. – 2009. – 28 черв. – С. 1, 2, 3.

 29. Губерський Л. ...Із замежжя завтрашнього дня : [фрагмент із кн.: Л. Губерський, В. Андрущенко “Філософія як теорія та методологія розвитку освіти”] / Л. Губерський, В. Андрущенко // Освіта. – 2009. – 24 черв.–1 лип. – С. 4.

 30. Дем'яненко Н. Світова інтерпретація ідеї університету : методологія, теорія, досвід реалізації / Н. Дем'яненко // Рідна шк. – 2008. – № 11. – С. 63–66.

 31. Добрянський І. Феномен приватної вищої освіти / І. Добрянський // Рідна шк. – 2009. – № 2–3. – С. 15–20.

 32. Дудар З. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З. Дудар // Вища шк. – 2009. – № 5. – С. 111–118.

 33. Євтух В. Бакалаврські та магістерські програми із соціології (досвід Німеччини у контексті Болонського процесу) / В. Євтух // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 4. – С. 184–196.

 34. Жорнова О. Репрезентація сенсу наукового знання: проблеми і перспективи вимірювання якості освіти / О. Жорнова // Вища шк. – 2009. – № 6. – С. 88–96.

 35. Зазюн І. Учений, організатор науки, педагог : [В. Андрущенку – 60] / І. Зазюн // Педагогічна газета. – 2009. – № 1. – С. 4.

 36. Зайцева З. Проблема українського університету у Львові : публіцистичний вимір (1899–1914 рр.) / З. Зайцева // Іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 71–82.

 37. Ілляш І. Першому вчительському – 135 : [Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка] / І. Ілляш // Голос України. – 2009. – 30 жовт. – С. 30.

 38. Ільїн В. Ключ до успіху : [про Дрогобиц. держ. пед. ун-т] / В. Ільїн // Освіта. – 2009. – 24 черв.–1 лип. – С. 5.

 39. Каверина Э. Ю. Доходы американских вузов: современные тенденции и особенности / Э. Ю. Каверина // США, Канада. Экономика, политика, культура. – 2009. – № 1. – С. 109–123.

 40. Кананыкина Е. С. Система высшего и дальнейшего образования в нормативных документах Великобритании / Е. С. Кананыкина // Право и образование. – 2009. – № 1. – С. 59–70.

 41. Капітанець О. М. Конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України / О. М. Капітанець // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 65–69.

 42. Квіт С. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації / С. Квіт // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 68–70.

 43. Кембриджський університет: 800 років академічної демократії // Кампус. – 2009. – № 1. – С. 48–49.

 44. Кирилловых А. А. Высшие учебные заведения в реформе образования : критерии и оценки проблем регулирования / А. А. Кирилловых // Право и образование. – 2009. – № 1. – С. 82–89.

 45. Клименко І. Вища освіта України: нові виклики / І. Клименко // Педагогічна газета. –2009. – № 12. – С. 3.

 46. Комаров В. Сучасні аспекти модернізації вищої юридичної освіти / В. Комаров // Право України. – 2009. – № 1. – С. 9–15.

 47. Корсунов В. И. Перспективы развития высшей школы США / В. И. Корсунов // Педагогика. – 2009. – № 5. – С. 116–124.

 48. Кочетков Г. Б. Американские исследовательские университеты / Г. Б. Кочетков, В. Б. Супян // США, Канада. Экономика, политика, культура. – 2009. – № 3. – С. 75–92.

 49. Кредісов А. Державна корпорація в системі освіти / А. Кредісов // Освіта України. – 2009. – 28 квіт. – С. 8.

 50. Криворізький державний педагогічний університет : на шляху до оновлення змісту освіти // Вища шк. – 2008. – № 12. – С. 11–19.

 51. Кузьмінський А. Полонійний центр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / А. Кузьмінськой // Освіта України. – 2009. – 18 верес. – С. 5, 6.

 52. Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні / С. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 99–111.

 53. Куров С. В. Защита прав в сфере образования : понятие, функции, особенности / С. В. Куров // Право и образование. – 2009. – № 4. – С. 4–20.

 54. Курок О. Учительський інститут стояв біля витоків системи народної освіти : До 135-ї річниці Глухів. держ. пед. ун-ту ім. О. Довженка / О. Курок, В. Борисенко // Освіта України. – 2009. – 21 серп. – С. 8.

 55. Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища шк. – 2009. – № 5. – С. 28–39.

 56. Левчишена О. Вища школа України на сучасному етапі розвитку в контексті регуляторної політики держави / О. Левчишена // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 2. – С. 17–23.

 57. Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти / О. Левчишена // Освіта управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90–97.

 58. Лиферов А. П. Интеграционные тенденции в мировом образовании / А. П. Лиферов // Педагогика. – 2009. – № 6. – С. 3–10.

 59. Ломоносов А. В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті / А. В. Ломоносов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 106–114.

 60. Морозова Т. Вища ІТ-освіта в Україні у кількісному вимірі / Т. Морозова // Вища шк. – 2009. – № 8. – С. 26–41.

 61. Мукан В. М. Університету № 1 – 175 років / В. М. Мукан // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 2–3.

 62. Никандров Н. Д. Плюрализм в образовании и религиозные культурные ценности / Н. Д. Никандров, И. В. Понкин // Право и образование. – 2009. – № 5. – С. 4–12.

 63. Николаев Б. В. Институт президентской власти и правовое регулирование высшего образования в США / Б. В. Николаев // Право и образование. – 2009. – № 12. – С. 18–29.

 64. Парсяк В. Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів : сутність і складові / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 97–104.

 65. Парягина О. А. Молодой специалист : эволюция понятия в современных условиях / О. А. Парягина // Право и образование. – 2009. – № 1. – С. 98–110.

 66. Петровская О. В. Система высшего образования в Республике Беларусь : специфика, проблемы перспективы / О. В. Петровская, Н. А. Петровский // Право и образование. – 2009. – № 9. – С. 4–17.

 67. Півняк Г. Національний гірничний університет : відповідність часу / Г. Півняк // Вища шк. – 2009. – № 2. – С. 3–14.

 68. Пільгові категорії вступників до вищих навчальних закладівУкраїни у 2009 році // Освіта. – 2009. – 24 черв.–1 лип. – С. 2.

 69. Роговий В. Українське студенство в таборах інтернованих у Польщі у 1920–1924 роках / В. Роговий // Київська старовина. – 2008. – № 1. – С. 50–61.

 70. Розроблення теоретико-методологічних засад підвищення якості вищої освіти : 21 трав. відбулося засідання Президії АПН України, на якому було розглянуто питання про роботу Інституту вищої освіти з розроблення теоретико-методологічних засад підвищення якості вищої освіти // Педагогічна газета. – 2009. – № 5. – С. 7.

 71. Романовский А. Г. Философия формирования профессионализма в системе подготовки управленческой элиты / А. Г. Романовский // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. – № 4. – С. 3–9.

 72. Саєнко С. Роль процесного управління в системі організаційно-економічних відносин українських ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації / С. Саєнко // Освіта і управління. – 2008. – Т. 11, № 2–3. – С. 81–88.

 73. Семів Л. К. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань / Л. К. Семів, Р. А. Семів // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 15–26.

 74. Сисоєва С. О. Освіта як відображення суспільного розвитку / С. О. Сисоєва // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. – № 4. – С. 10–16.

 75. Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України / Г. Січкаренко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59–64.

 76. Січкаренко Г. Процеси адаптації вищої школи України до розвитку ринкових відносин / Г. Січкаренко // Університет. – 2008. – № 6. – С. 89–98.

 77. Соловьев А. А. Зарубежный опыт правового регулирования организации спортивной деятельности в системе высшего профессионального образования / А. А. Соловьев // Право и образование. – 2009. – № 6. – С. 34–44.

 78. Сонин К. Построение исследовательского университета: структура финансирования и условия найма профессоров / К. Сонин, И. Хованская, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 12. – С. 72–83.

 79. Співаковський О. В. Питання управління інтеграцією компаній та університетів / О. В. Співаковський // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 2. – С. 3–9.

 80. Степко М. Ф. Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 42–51.

 81. 175 років юності : [175-ту річницю від заснування святкує Київський національний університет імені Тараса Шевченка / публікацію підгот. А. Бойко, В. Суддя] // Голос України. – 2009. – 30 жовт. – С. 1, 6–7.

 82. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : тези доп. Міністра МОН України Івана Вакарчука // Освіта. – 2009. – 24 черв.–1 лип. – С. 3.

 83. Стрелова О. Ю. Международный образовательный проект как способ формирования профессиональной компетентности учителя / О. Ю. Стрелова, М. Г. Чыренова / Преподавание ист. в школе. – 2009. – № 3. – С. 41–42.

 84. Сухарніков Ю. Диферсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікації України / Ю. Сухарніков // Вища шк. – 2009. – № 3. – С. 26–43.

 85. Східноєвропейське партнерство: Кременчуцький політех: освіта для сталого розвитку // Освіта України. – 2009. – 3 лют. – С. 5.

 86. Таланова Ж. В. Реалізація компетентнісного підходу в докторській підготовці: європейський досвід / Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 90–99.

 87. Тарутіна З. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у інституті вищої освіти АПН України / З. Тарутіна // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 113–119.

 88. Тацій В. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій / В. Тацій // Право України. – 2009. – № 1. – С. 4–8.

 89. Трохимець О. І. Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації / О. І. Трохимець // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 214–217.

 90. Уілмс Д. Модель моніторингу “Вхід–вихід” : [професор університету Британської Колумбії (Канада) розповідає про існуючі системи освітнього моніторингу] / Д. Уілмс // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2009. – № 4. – С. 60–61.

 91. Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта : [створена на Міжнар. конф. “Ольвійський форум–2009” у Ялті 11–15 черв. 2009 р.] // Освіта України. – 2009. – 10 лип. – С. 5.

 92. Харченко Т. Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття / Т. Харченко // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 15–20.

 93. Чернова К. Соціокультурний аспект модернізації вищої школи / К. Чернова // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. – С. 79–85.

 94. Шпиталь І. Переяславські верховини Української духовності. На пошанування 50-річчя від дня народження Віктора Коцура, ректора Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / І. Шпиталь // Освіта. – 2009. – 2–9 груд. – С. 4, 5.

 95. Щербань П. Вища школа та її роль у відродженні національної еліти / П. Щербань // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 75–82.

0929608486736018.html
0929708997450041.html
0929786002705017.html
0929943041567563.html
0930089860704846.html