Робоча навчальна програма підготовки лікарів-інтернів 2 року навчання зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина" - страница 2
^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки лікарів-інтернів 2-го року навчання зі спеціальності "загальна практика – сімейна медицина"

(5 місяців – 780 годин) на 2007/2008 навчальний рік

^ Код курсу,

розділу,

теми


Назва предмету

Кількість навчальних годин
Всього
лекції
практичні заняття

семінарські занять

кількість роб. днів
І
02


Внутрішні хвороби0204
Ревматичні хвороби

31

2

22

7

4

0205

Хвороби органів травлення

69

4

50

15

9

0206

Хвороби нирок

46

2

32

12

6

0207

Хвороби органів кровотворення

37

2

27

8

5

19

Традиційні немедикаментозні методи лікування

14

-

10

4

2
Клінічна імунологія

12

-

6

6

2

22

Радіаційна медицина

8

-

8

-

1

24

Етика і деонтологія в професійній діяльності сімейного лікаря

12

4

2

6

1
Медична психологія

8

2

6

-

1

23

Організація невідкладної медичної допомоги населенню при

надзвичайних ситуаціях

6

-

6

-

1
Конференція

6

-

6

-

1
Медична інформатика

6

-

6

-

1
Проміжна атестація (півторарічна)

6

-

6

-

1
Здача практичних навичок

6

-

6

-

1
Іспит (заключна атестація)

6

-

6

-

1

В с ь о г о

273

16

199

58

37

0940944853240641.html
0941126724706312.html
0941240145010653.html
0941296503707503.html
0941377807143649.html