Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39, м - страница 3

^ Структура фонду робочого часу працівників
за видами промислової діяльності

за січень-березень 2011 року

Фонд робочого часу,

тис. людино- годин

У тому числі, %

від-пра-цьова-но

невідпрацьовано

усього

з нього за причинами

відпустки

тимча-сова непра-цездат-ність

переве-дення

на неповний робочий день (тиждень)

щорічні (основні

та додат-кові)

без збере-ження зарплати (на період припинення робіт)

Промисловість

28716,1

85,5

14,5

4,9

1,3

2,9

3,4

Добувна промисловість

606,6

86,0

14,1

6,4

4,5

2,3

0,6

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

20,5

98,9

1,1

1,1з нього добування вугілля, лігніту і торфу

20,5

98,9

1,1

1,1Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

586,1

85,5

14,5

6,6

4,7

2,3

0,6

Переробна промисловість

22136,3

83,6

16,4

5,2

1,6

3,0

4,4

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

8665,5

85,5

14,5

5,0

1,0

3,1

3,9

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

1347,6

85,6

14,4

4,0

1,5

3,4

4,5

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

164,0

87,5

12,5

2,9

5,7

1,7

0,5

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

246,3

91,0

9,0

2,1

2,9

0,6

2,7

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

514,2

88,7

11,3

4,01,9

3,5

виробництво коксу, продуктів нафтопереробленняхімічне виробництво

3237,1

88,6

11,4

5,7

0,1

3,0

1,4

виробництво гумових та пластмасових виробів

217,6

82,0

18,0

2,3

7,7

0,5

4,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

630,6

82,7

17,3

5,5

3,2

1,7

5,2

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

522,3

82,0

18,0

3,4

6,6

1,7

5,8

виробництво машин та устатковання

1998,2

80,4

19,6

5,3

4,0

3,0

6,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

2016,5

79,6

20,4

5,3

0,7

3,2

8,6

виробництво транспортних засобів та устатковання

1298,5

68,6

31,4

8,1

0,7

3,5

2,4

інші галузі промисловості

1277,9

79,1

20,9

5,6

3,5

3,2

8,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

5973,1

92,8

7,2

3,82,8^ Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості за видами економічної діяльності

за січень-березень 2011 року

Знаходились

у відпустках без збереження

заробітної плати

(на період припинення робіт)

Переведені

з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

Усього

7217

2,7

19161

7,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

238

0,7

2047

6,2

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

18

0,8

15

0,7

Рибальство, рибництво

48

11,3

Промисловість

3673

6,1

8580

14,3

Будівництво

1445

22,2

2863

44,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

175

0,9

2492

13,4

Діяльність готелів та ресторанів

188

14,7

209

16,4

Діяльність транспорту та зв’язку

288

1,4

919

4,4

діяльність транспорту

288

1,9

906

6,0

діяльність пошти та зв’язку

13

0,2

Фінансова діяльність

3

0,1

74

1,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

377

4,0

1468

15,8

з них дослідження і розробки

99

12,4

Державне управління

18

0,1

112

0,6

Освіта

472

1,0

64

0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

182

0,5

52

0,1

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

та спорту

140

1,7

218

2,7

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

44

1,0

28

0,6^ Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості містах та районах

за січень-березень 2011 року

Знаходились

у відпустках без збереження

заробітної плати

(на період припинення робіт)

Переведені

з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників
^ Черкаська область

7217

2,7

19161

7,2

м.Черкаси

1887

2,2

5987

6,9

м.Ватутіне

76

2,7

337

11,9

м.Канів

175

2,5

318

4,6

м.Золотоноша

88

1,3

966

13,9

м.Сміла

1238

6,5

2836

14,9

м.Умань

1370

7,9

945

5,4

райони

Городищенський

386

6,7

Драбівський

6

0,1

654

14,2

Жашківський

11

0,2

252

3,4

Звенигородський

650

9,0

387

5,4

Золотоніський

47

0,6

560

7,0

Кам’янський

367

7,7

605

12,6

Канівський

16

0,3

Катеринопільський

31

0,8

40

1,1

Корсунь-Шевченківський

70

1,0

179

2,5

Лисянський

50

1,2

2

0,0

Маньківський

26

0,6

210

5,2

Монастирищенський

337

6,4

457

8,6

Смілянський

108

3,1

237

6,8

Тальнівcький

37

0,6

244

3,8

Уманський

234

4,0

289

5,0

Христинівський

37

0,5

178

2,2

Черкаський

28

0,2

633

5,6

Чорнобаївський

44

0,4

1398

12,9

Чигиринський

98

2,3

238

5,6

Шполянський

202

3,1

807

12,4


^ Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості за видами промислової діяльності

за січень-березень 2011 року

Знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт)

Переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

Промисловість

3673

6,1

8580

14,3

Добувна промисловість

168

13,5

91

7,3

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

з нього добування кам’яного вугілля, лігніту і торфу

добування корисних копалин,

крім паливно-енергетичних

168

13,9

91

7,6

Переробна промисловість

3457

7,4

8489

18,3

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

426

2,3

3632

19,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра

205

7,5

562

20,4

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

34

10,0

25

7,3

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

56

10,6

60

11,4

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

114

10,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

хімічне виробництво

11

0,2

169

2,5

виробництво гумових та пластмасових виробів

214

47,8

80

17,9

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

138

10,0

322

23,3

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

250

22,7

325

29,5

виробництво машин та устатковання

1333

32,1

994

23,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

211

5,1

1392

33,3

виробництво транспортних засобів та устатковання

107

3,9

236

8,6

інші галузі промисловості

472

17,3

578

21,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

48

0,4


Cтан укладання колективних договорів

за видами економічної діяльності

на 31 березня 2011 року

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, одиниць

Кількість працівників, охоплених колективними договорами


осіб

у % до облікової кількості штатних працівників

Усього

3413

226298

82,8

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

334

27396

79,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

12

2255

100,0

Рибальство, рибництво

17

395

88,0

Промисловість

360

53219

86,0

Будівництво

103

4432

69,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

242

9687

51,4

Діяльність готелів

та ресторанів

23

763

59,0

Діяльність транспорту

та зв’язку

106

18297

85,4

діяльність транспорту

90

13250

86,7

діяльність пошти та зв’язку

16

5047

82,3

Фінансова діяльність

55

2300

42,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

136

6737

72,8

з них дослідження і розробки

19

817

100,0

Державне управління

767

15781

85,7

Освіта

720

44503

91,5

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

218

33633

91,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

та спорту

320

6900

84,7

з них діяльність у сфері

культури та спорту,

відпочинку та розваг

233

3903

86,3


Cтан укладання колективних договорів

за видами промислової діяльності

на 31 березня 2011 року

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, одиниць

Кількість працівників, охоплених колективними договорами


осіб

у % до облікової кількості штатних працівників

Промисловість

360

53219

86,0

Добувна промисловість

9

1178

90,8

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

1

53

100,0

з нього добування вугілля, лігніту і торфу

1

53

100,0

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

8

1125

90,4

Переробна промисловість

277

40007

83,2

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

92

16275

85,0

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

22

2116

72,4

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4

179

48,4

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

17

367

68,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

13

707

63,1

виробництво коксу, продуктів нафтопереробленняхімічне виробництво

12

6185

90,5

виробництво гумових та пластмасових виробів

2

196

43,4

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

35

926

67,6

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

12

911

80,5

виробництво машин та устатковання

23

3464

82,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

16

4028

94,8

виробництво транспортних засобів та устатковання

8

2712

94,2

інші галузі промисловості

21

1941

67,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

74

12034

96,6

0946522952819694.html
0946676094332683.html
0946883552767439.html
0946935793623545.html
0947009455063312.html